NOVOSTI, POZIVI, NATJEČAJI

INFO LETAK - 8.5.2 „USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE


Status izmjena i usklađivanja lokalnih razvojnih strategija i natječaja LAG-ova / objavljeno na stranici Programa ruralnog razvoja RH


„Razvoj i unaprjeđenje poslovanja malih poljoprivrednika“ - sukladan TO 6.3.1. Iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Natjecaj mali poljoprivrednici

Dana 26.02.2018. godine LAG „Petrova Gora“ objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.3.1. „Razvoj i unaprjeđenje poslovanja malih poljoprivrednika“, a koji je sukladan TO 6.3.1. Iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.


Ostvareni preduvjeti za objavu prvih LAG natječaja


Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Agencija za plaćanja je aktivirala tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koja se provodi putem odabrane LRS LAG-ova.
Time su se stvorili svi preduvjeti od strane Agencije za plaćanja za objavu Natječaja na razini LAG-a. UO LAG - a "Petrova Gora" i djelatnici pristupili su doradi i dopuni Natječajne dokumentacije.
Potencijalne nositelje projekata koji se planiraju prijaviti na Natječaj LAG-a "Petrova Gora" ovim putem želimo informirati kako za potrebe TO 6.3.1. LRS LAG ( 1.3.1. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“ ), prilikom izračuna SO, Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 28. veljače 2018. godine.
U slučaju potreba za usklađivanjem stanja na terenu s podacima u ARKOD-u/JRDŽ molimo Vas da iste napravite zaključno s 28.02.2018. godine.


Poziv na radionice za mjere Programa ruralnog razvoja / Ministarstvo poljoprivrede - uprava za ruralni razvoj

Započinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja za Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti i Mjeru 4, 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Programa ruralnog razvoja.


Redovna izborna skupština LAG-a Petrova Gora

Skupstina LAG Petrova Gora

U Lovačkom domu Muljava Lokalna akcijska grupa (LAG) Petrova Gora održala je svoju redovnu Izbornu skupštinu. Prije skupštine sastao se je Upravni odbor.


Radionica u Vukovaru

LAG u Vukovaru

Predstavnici LAG-a Petrova Gora sudjelovali su na radionici Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.“ održanoj u Vukovaru.

Predavanje u Topuskom

Topusko predavanje

Predavanje "Integrirani pristup razvoja ruralnog područja kroz povezivanje poljoprivrede i turizma". Uvodnu riječ održala je voditeljica ureda LAG-a Petrova Gora Ljubica Šolić.


PRVI NATJEČAJ ZA OPERACIJU 311

natjecaj

Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

RADIONICA ZA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNIKE

Radionica Vrginmost

Dana 27.04.2017. godine u Lag-u Petrova Gora održana je radionica za Ekološke poljoprivrednike i obveze koje moraju preuzeti. Na radionici je prisustvovalo 15 predstavnika Ekoloških poljoprivrednika.

RURALNI PARLAMENT

Ruralni parlament

LAG Petrova Gora sudjelovao je na drugom po redu Hrvatskom ruralnom parlamentu u organizaciji HMRR, LAG-a Međimurski doli i bregi, LifeClass Termi Sveti Martin i Općine Sveti Martin na Muri.

novo iz progr. ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja

Objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 4 - Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

RADIONICA U VOJNIĆU

Radionica Vojnic

Dana 17.03.2017.godine u Domu kulture Vojnić održana je radionica - predavanje s nekoliko tema na kojoj je prisustvovalo 50-ak ljudi.


Starije vijesti...

Novosti u provođenju IAKS mjera

Posjet zamjenika ministra

Novosti i pojašnjenja u provedbi IAKS mjera u 2017. godini unutar Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. - 2020. Dostupno na stranici ruralnirazvoj.hr./


Starije vijesti...

Više mjere, natječaji i pozivi...
Više mjere, natječaji i pozivi...

UKRATKO O LAG-U PETROVA GORA

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

LAG Petrova gora nalazi se u Središnjoj Hrvatskoj, u njenom južnom dijelu uz granicu sa Republikom Bosnom i Hercegovinom. Najvećim dijelom LAG se nalazi na području mikroregije Kordun koja predstavlja prije svega etnokulturnu a ne jasno određenu geografsku regiju. LAG Petrova Gora prostire se na području 5 jedinica lokalne samouprave i obuhvaća istočni dio Karlovačke županije te zapadni dio Sisačko-moslavačke županije. Cijelo područje LAG-a gravitira u nekoliko lokalnih urbanih središta, administrativno gravitira Sisku i Karlovcu.

LEADER PRISTUP

LEADER (iz francuskog izraza "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale") je kratica koja označava "vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva." Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.