PREDSTAVLJANJE IZRADE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a U GVOZDU

topusko
20 Feb2016.

U prostorijama LAG-a Petrova Gora u Vrginmostu je u dva termina održano predstavljanje izrade Lokalne razvojne strategije razvojnim dionicima i to 27.01.2016.g. te naknadno, radi slabije posjećenosti prvi put, još jednom u sklopu predavanja o mjerama Programa ruralnog razvoja isto tako u prostorijama LAG-a 18.02.2016.godine.

Izradu navedene strategije prezentirali su predstavnici LAG-a i konzultantske tvrtke koja je angažirana na poslovima izrade strategije.KOMENTARI