Predstavljanje nacrta lokalne razvojne strategije LAG-a Petrova Gora

topusko
14 March2016.

LAG-a „Petrova Gora“ organizirao je u Lovačkom doma Muljava, 12 ožujka 2016. godine predstavljanje nacrta Lokalne razvojne strategije LAG-a Petrova gora.

Nacrt navedene strategije rezultat je višemjesečnog rada djelatnika ureda LAG-a „Petrova Gora“, te konzultantske kuće, na poslovima pripreme podataka, te izrade prijedloga sadržaja buduće Lokalne razvojne strategije teritorija kojeg LAG Petrova gora obuhvaća.

Na temelju istraživanja karakteristika područja LAG-a, te provedenih analiza prikupljenih podataka, kao i provedenih predstavljanja postupka izrade strategije, te dviju radionica SWOT analize sa predstavnicima lokalnih dionika, postavljeni su ciljevi koje LAG namjerava postići budućom strategijom i koji su na ovom predstavljanju prezentiralni lokalnim dionicima. Isto tako su predstavljene i mjere kojima ova LRS namjerava postići zadane ciljeve.

Na pitanja prisutnih, odgovarali sa Ljubica Šolić, voditeljica ureda LAG-a, te predstavnik angažirane konzultantske tvrtke tvrke Davor Bončina.

topusko
topusko
topusko
topusko

KOMENTARI