NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.3.1.“Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora objavljuje dana 21.06.2022. godine sedmi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Petrova Gora 2014.-2020. za provedbu TO 1.3.1. “Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“, koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

KONAČNA RANG LISTA TO 1.1.1. sukladan TO 4.1.1.

Nakon završene Analize 1 i Analize 2 projekata pristiglih na treći LAG Natječaj, Upravni odbor na svojoj je sjednici donio Odluke o izdavanju Odluka o odabiru projekata za prijave koje zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i Natječajem.

KONAČNA RANG LISTA TO 3.1.1. sukladan TO 7.4.1.

Nakon završene Analize 1 i Analize 2 projekata pristiglih na četvrti LAG Natječaj, Upravni odbor na svojoj je sjednici donio Odluke o izdavanju Odluka o odabiru projekata za prijave koje zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i Natječajem.

UKRATKO O LAG-U PETROVA GORA

Objava natječaja TO 1.1.1.

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje konkurentnosti i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Objava natječaja TO 3.1.1.

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u temeljne usluge za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti i povezanu infrastrukturu“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

KONAČNA RANG LISTA TO 1.3.1. sukladan TO 6.3.1

Nakon završene Analize 1 i Analize 2 projekata pristiglih na treći LAG Natječaj, Upravni odbor na svojoj je sjednici donio Odluke o izdavanju Odluka o odabiru projekata za prijave koje zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i Natječajem.

KONAČNA RANG LISTA TO 1.1.1. sukladan TO 4.1.1.

Nakon završene Analize 1 i Analize 2 projekata pristiglih na četvrti LAG Natječaj, Upravni odbor na svojoj je sjednici donio Odluke o izdavanju Odluka o odabiru projekata za prijave koje zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i Natječajem.

UPITNIK: IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH I OSTALIH PROIZVODA UZ PROMETNICE

LAG Petrova Gora namjerava postaviti kućice za izravnu prodaju poljoprivrednih i ostalih proizvoda (npr. suveniri i sl.) uz prometnice kojima ljeti prolazi veliki broj turista. Vjerujemo da kao turistička zemlja moramo iskoristiti priliku za pružanje mogućnosti našim poljoprivrednicima i obrtnicima za izravnu prodaju svojih proizvoda. Osim toga, na taj način se vrši i dodatna promocija naše države te potiče izvanpansionska potrošnja turista u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Posebno napominjemo da će ovu mogućnost imati ISKLJUČIVO proizvođači lokalnih proizvoda s područja našeg LAG-a. To ne mora nužno biti samo hrana. Slobodno se mogu javiti i poduzetnici koji proizvode odjeću, obuću, suvenire – jedini je uvjet da se radi o lokalnim proizvodima koji se proizvode na području našeg LAG-a. Stoga unaprijed molimo trgovačka poduzeća koja većinom prodaju robu koju nisu sami proizveli, da ne ispunjavaju ovaj upitnik.

Pošto su partneri na projektu još neki hrvatski LAG-ovi, slična ulaganja bi se izvršila i u drugim dijelovima Hrvatske, a našim proizvođačima bi se potom omogućila prodaja i na tim mjestima (kao i proizvođačima s tih područja kod nas).

U nastavku popunite upitnik kojim se ispituje vaša zainteresiranost za izravnu prodaju, vaša sposobnost da osigurate dovoljne količine proizvoda kao i vaša mogućnost da zajamčite prodaju tijekom određenog vremenskog razdoblja (tjedan, mjesec ili duže).

POPUNITE UPITNIK

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

LAG Petrova gora nalazi se u Središnjoj Hrvatskoj, u njenom južnom dijelu uz granicu sa Republikom Bosnom i Hercegovinom. Najvećim dijelom LAG se nalazi na području mikroregije Kordun koja predstavlja prije svega etnokulturnu a ne jasno određenu geografsku regiju. LAG Petrova Gora prostire se na području 5 jedinica lokalne samouprave i obuhvaća istočni dio Karlovačke županije te zapadni dio Sisačko-moslavačke županije. Cijelo područje LAG-a gravitira u nekoliko lokalnih urbanih središta, administrativno gravitira Sisku i Karlovcu.

LEADER PRISTUP

Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike, 1991. godine, Europska unija počela je primjenu LEADER programa(Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale), kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. LEADER program je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. LEADER pristup oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE