Ova karta izrađena je u openstreetmap programu. Na original stranici kartu možete smanjivati i povećavati, te se kretati povlačenjem. Najbolja rezolucija gdje se vide i nazivi objekata je jedan ili dva plus klika, ovisno o veličini vašeg monitora. Klikom na ovaj link - OpenStreetMap ili na sliku karte gore možete vidjeti još detaljniji pregled karte. Možete pretraživati upisivanjem adrese, npr. Vojnić Croatia, Topusko Croatia itd. Nakon toga možete kliknuti na meni s lijeve strane gdje vam se nudi nekoliko opcija, ovisno o dosada upisanim podacima za pojedino mjesto.


KOMENTARI