Lokalna akcijska grupa Petrova Gora 27.04.2020. je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje konkurentnosti i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.900.390,72 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 50% dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore po projektu iznosi :
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 18.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici su Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Petrova Gora koji obuhvaća područje općina: Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko.

PISANI UPITI:
Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja.lpg@gmail.com u razdoblju od 27. travnja do 30. lipnja 2020. godine.
Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-petrova-gora.hr .

INFORMATIVNE RADIONICE:
Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj, informativne radionice neće se održati zbog Odluke stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ograničavanju kretanja i okupljanja. Iznimno za pojedinačne upite možete se obratiti na brojeve telefona 095/6195355 i 095/6195356 ( radnim danom od 8 – 16 h) ili dolaskom u ured LAG-a uz predhodnu najavu do datuma početka podnošenja zahtjeva za potporu.

Na stranici LAG možete pronaći kratku prezentaciju sa najvažnijim podacima o LAG natječaju.

U slučaju bilo kakve promjene u vezi informativnih radionica i njihovih održavanja bit će naknadno objavljene na web stranici LAG-a.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 15.05.2020 - 30.06.2020. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

OBRASCI

PRILOZI

PREZENTACIJA