Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.3.1. Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.258.372,50 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore po projektu iznosi 114.397,50 HRK.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ((obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) ), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), zadruga sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Petrova Gora koji obuhvaća područje općina: Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko.

PISANI UPITI:
Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja.lpg@gmail.com u razdoblju od 16. travnja do 23. svibnja 2020. godine. Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-petrova-gora.hr .

INFORMATIVNE RADIONICE:
Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj, informativne radionice neće se održati zbog Odluke stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ograničavanju kretanja i okupljanja. Iznimno za pojedinačne upite možete se obratiti na brojeve telefona 095/6195355 i 095/6195356 ( radnim danom od 8 – 16 h) ili dolaskom u ured LAG-a uz predhodnu najavu do datuma početka podnošenja zahtjeva za potporu. Na stranici LAG možete pronaći kratku prezentaciju sa najvažnijim podacima o LAG natječaju. U slučaju bilo kakve promjene u vezi informativnih radionica i njihovih održavanja bit će naknadno objavljene na web stranici LAG-a.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 04.05.2020 - 05.06.2020. godine. Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

OBRASCI

PRILOZI

PREZENTACIJA