Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u temeljne usluge za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti i povezanu infrastrukturu“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora danas (25.03.2021.) je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u temeljne usluge za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme, kulturne aktivnosti i povezanu infrastrukturu“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.198.316,48 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi :
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 42.300 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:
jedinica lokalne samouprave,
trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola;
udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);
vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

PISANI UPITI:
Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja.lpg@gmail.com u razdoblju od 25. ožujka do 12. svibnja 2021. godine.
Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-petrova-gora.hr .

INFORMATIVNE RADIONICE: Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj, informativne radionice neće se održati zbog Odluke stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ograničavanju kretanja i okupljanja. Iznimno za pojedinačne upite možete se obratiti na brojeve telefona 095/6195355 i 095/6195356 ( radnim danom od 8 – 16 h) ili dolaskom u ured LAG-a uz predhodnu najavu do datuma početka podnošenja zahtjeva za potporu.

Na stranici LAG možete pronaći kratku prezentaciju sa najvažnijim podacima o LAG natječaju.

U slučaju bilo kakve promjene u vezi informativnih radionica i njihovih održavanja bit će naknadno objavljene na web stranici LAG-a.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 12.04.2021 - 12.05.2021. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

OBRASCI

PRILOZI