Pitanja i odgovori

Pitanja možete postavljati na ovu email adresu (možete i kliknuti na poveznicu u nastavku) - mailto:pitanja.lpg@gmail.com
Za prikaz odgovora na postavljena pitanja kliknite na tekst označen drugom bojom


Natječaj - pitanje (18.05.04.2020.)

Poštovani,
vezano uz Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.1. „Povećanje konkurentnosti i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava“ molim Vas informaciju da li se Rješenje o upisu u upisnik poljoprivredog gospodatstva smatra prihvatljivom dokumentacijom za točku 2. Izvadak iz nadležnih registara/upisnika i/ili vlastite interne akte/propise (npr. statute) kojim se dokazuje da nositelj projekta ima sjedište na području LAG obuhvata, te ukoliko isto nije prihvatljivo kakav dokument je moguće priložiti?
Unaprijed se zahvaljujem.

Odgovor:

Poštovana,
prihvatljivi korisnici su oni koji se nalaze na području LAG obuhvata i planirane aktivnosti se provode na području LAG obuhvata. Za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) adresa nositelja poljoprivrednog gospodarstva iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava i prebivališe nositelja navedeno u osobnoj iskaznici moraju biti na području LAG obuhvata.


Natječaj - pitanje (05.05.2020.)

Poštovani,
da li je prihvatljiv prijavitelj koji je mladi poljoprivrednik, dakle nema još 40 godina, no u trenutku objave natječaja još se nije upisao u RPO?
Lijepi pozdrav

Odgovor:

Poštovana,
Kako bi bio prihvatljiv, korisnik - mladi poljoprivrednik mora biti upisan u Registar poreznih obveznika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede mladi poljoprivrednik mora početi plaćati prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu kako bi ostvario pravo na dodjelu dodatnih 20% potpore.
Napomena: odgovor je preuzet sa stranice ruralni.razvoj, rubrike pitanja i odgovori.
ID pitanja 2067
Isto možete pogledati na sl. poveznici :
http://www.lag-petrova-gora.hr/razvoj_i_unapredjenje_poslovanja_malih_poljoprivrednika.html
Srdačan pozdrav,


Natječaj - pitanje (05.05.2020.)

Poštovani,
prijavitelj je trenutno u radnom odnosu. Da li prijavitelj, ako dobije potporu na natječaju, mora dati otkaz i zaposliti se na svom OPGu? Ili dodatno plaćati doprinose premda je u radnom odnosu i poslodavac mu uredno plaća doprinose?
Hvala!

Odgovor:

Poštovana,
Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore).
Isto možete pogledati na sl. poveznici :
http://www.lag-petrova-gora.hr/razvoj_i_unapredjenje_poslovanja_malih_poljoprivrednika.html
Srdačan pozdrav,


Natječaj - pitanje (27.04.2020.)

Poštovani,
Molim Vas informaciju glede objavljenog natječaja u sklopu Operacije 1.3.1. Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika.
Može li se potencijalni korisnik javiti sa aktivnošću zamjene sadnica šljiva sa sadnicama oraha?
Unaprijed hvala na odgovoru.

Odgovor:

Poštovana,
Pod prihvatljivim aktivnostima iz teksta natječaja stoji po stavkom 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada. Podizanje višegodisnjih nasada je prihvatljiva aktivnost.
Isto možete pogledati na sl. poveznici :
http://www.lag-petrova-gora.hr/razvoj_i_unapredjenje_poslovanja_malih_poljoprivrednika.html
Srdačan pozdrav,


Natječaj - pitanje (27.04.2020.)

Poštovani,
da bi si prijavitelj mogao pridijeliti 45 bodova po horizontalnom kriteriju u tekstu natječaja navedeno je da se sve aktivnosti moraju odnositi na ekološku proizvodnju.
Da li to znači da sadnice čija nabavka je u aktivnostima navedena, moraju biti ekološke sadnice kod kupnje?
Ili to znači da ako je u aktivnostima navedena nabavka i sadnja sadnica, taj isti nasad mora biti u ekološkoj proizvodnji odnosno da se rješenje mora dostaviti kod zahtjeva za isplatu druge rate? Dakle da se ne moraju kupovati ekološke sadnice već se mogu kupiti konvencionalne?
Zahvaljujem i srdačan pozdrav!

Odgovor:

Poštovana,
Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti u poslovnom planu moraju se odnositi na ekološku poljoprivredu, korisnik mora biti evidentiran u nadležnom Upisniku ili će biti upisan najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate.
Isto možete pogledati na sl. poveznici :
http://www.lag-petrova-gora.hr/razvoj_i_unapredjenje_poslovanja_malih_poljoprivrednika.html


Natječaj - pitanje (27.04.2020.)

Lijepi pozdrav,
pitanje se odnosi na obvezu ulaganja koje za cilj ima povećanje obima proizvodnje (20 bodova). U tom slučaju minimalni iznos ulaganja treba iznositi 20% od vrijednosti potpore, dakle 23.000 kn. Planiramo kupnju sadnica malina, uređenje zemljišta – malčiranje, te ograđivanje nasada i navodnjavanje. Da li svi ti troškovi ulaze u ovih 23.000 kuna?
Navedeno zemljište još nije upisano u ARKOD, i nije u poticaju. Da li je potrebno priložiti ugovor o najmu predmetnog zemljišta? Da li si možemo pridijeliti 45 bodova za ekološku proizvodnju ako će samo ta parcela biti prijavljena za ekološku, a ostatak proizvodnje na OPG-u su životinje koje su u konvencionalnoj proizvodnji?
Unaprijed hvala i pozdrav! Tihana

Odgovor:

Poštovana,
Kako bi prijavitelj ostvario bodove za povećanje obima proizvodnje, najmanje 20% od odobrenog iznosa potpore mora biti utrošeno u svrhu povećanja proizvodnje ili u troškovniku pripadati trošku pod stavkom 1. „kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, kupnja zemljišta, podizanje višegodišnjih nasada itd.“ u Planiranim aktivnostima. Navedene aktivnosti su navedene kao primjeri i nisu isključivo prihvatljive aktivnosti. LAG zadržava pravo tijekom administrativne obrade utvrditi i ostale prihvatljive aktivnosti koje doprinose povećanju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.
Potrebno je priložiti Ugovor o najmu/zakupu.
Da bi si dodijelili 45 bodova za kriterij “Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju“ aktivnosti iz poslovnog plana se moraju odnositi na ekološku poljoprivredu. Nositelj mora dostaviti Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i/ili posljednju Potvrdnicu (certifikat) kontrolnog tijela najkasnije do trenutka podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate.
Sve ostale informacije( tekst Natječaja, obrasci i prilozi natječaja ) objavljeni su na web stranici LAG-a "Petrova Gora" na ovoj poveznici;
http://www.lag-petrova-gora.hr/natjecaj_za_provedbu_podmjere_19_2_provedba_operacija_unutar_CLLD_strategije.html


Natječaj - pitanje (27.04.2020.)

Poštovani, Pitanje je sljedeće:
OPG koji se prijavljuje na vaš natječaj još nije upisan u upisnik ekoloških proizvođača. Namjerava prijeći na ekološku proizvodnju i želi već sada, prije predaje prijave na vaš natječaj, podnijeti zahtjev za upis u upisnik ekoloških proizvođača. Rješenje o upisu teoretski može dobiti već za 2-3 tjedna. U trenutku predaje prijave na vaš natječaj vjerojatno još neće imati rješenje, ali može se dogoditi da ga dobije prije 5.6. kada je vama zadnji rok za predaju prijave.
Prijavitelj će dakle predati prijavu na vaš natječaj bez priloženog rješenja za ekološku, ali će si pridodati 45 bodova jer namjerava prijeći na ekološku. Rješenje o upisu u upisnik ekoloških proizvođača dobit će prije 5.6. dok još traje rok za predaju prijave odnosno dok još traje vaš natječaj.
Da li ćete to smatrati umjetno stvorenim uvjetima? Napominjem da jedan prijavitelj ima obvezu prelaska na ekološku proizvodnju temeljem prethodnog projekta po kojem je dobio državnu potporu, te je sada u tom procesu, a drugi prijavitelj ima želju prijeći na ekološku proizvodnju upravo sada, bez obzira na javljanje na vaš natječaj.
Unaprijed hvala!

Odgovor:

Poštovana,
Da bi za kriterij “Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju“ dodijelili 45 bodova aktivnosti iz poslovnog plana se moraju odnositi na ekološku poljoprivredu a riješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i/ili posljednju Potvrdnicu (certifikat) kontrolnog tijela najkasnije do trenutka podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate.Natječaji do 15.000 eura

Molio bih više informacija u vezi natječaja do 15 tisuća eura, uvjetima potrebnoj ekonomskoj veličini gospodarstva i sl.

Odgovor:

Natječaj je otvoren od 26.02.2018. godine . Prijave se podnose od 16.03. 2018. godine do 16.04. 2018.
Potrebna ekonomska veličina da bi korisnik bio prihvatljiv je od 2.000 eura do 7.999 eura.
Sve ostale informacije( tekst Natječaja, obrasci i prilozi natječaja ) objavljeni su na web stranici LAG-a "Petrova Gora" na ovoj poveznici;
http://www.lag-petrova-gora.hr/razvoj_i_unapredjenje_poslovanja_malih_poljoprivrednika.html


Pitanja vezano za mjeru 6.3.1.

1. Pitanje vezano uz kriterij odabira broj 4.
Ulaganje se odnosi na prioritetne sektore ( minimalno 50% ulaganja ):
Poslovnim planom smo predvidjeli podizanje trajnog nasada lješnjaka što podrazumijeva aktivnosti kupnje zemljišta, sadnica, te ogradu oko nasada za zaštitu od divljači. Ulaze li aktivnosti kupnje zemljišta i ograde u minimalni postotak ulaganja od 50 % da bi se dobio maksimalan broj bodova pod navedenom kriteriju?

Također projektom je predviđena kupnja ovaca koje će se koristiti za rasplod, tj. uzgoj janjaca radi daljnje prodaje. Ovce će biti mliječne, međutim njihova namjena nije proizvodnja mlijeka već podizanje janjaca za daljnju prodaju. Znači li to da se za navedeno primjenjuje bodovanje gdje je navedeno " uzgoj janjadi radi mesa" gdje se ostvaruje 8 bodova?

Zanima nas na koji način će se u ovom slučaju ići bodovanje s obzirom da se po prvoj aktivnosti ostvaruje 10 bodova a po drugoj 8. Da li je to onda na kraju 9 bodova?

Odgovor:

Prema PRILOGU br. 6;
Korisnik u obrascu Zahtjevu za potporu ( Obrazac A ) opisuje na koji način 50% prihvatljivog ulaganja se odnosi na prioritetni sektor , te će u POSLOVNOM PLANU u kartici Akcijski i financijski plan crvenom bojom teksta označiti ulaganja koja se odnose na prioritetni sektor. U pomoćnoj tablici prikazat će troškove onih aktivnosti koje se odnose na prioritetne sektore te izračun postotka u odnosu na iznos potpore
Da bi ste ostvarili bodove po ovom kriteriju odabira minimalno 50% prihvatljivog ulaganja se mora odnositi na prioritetni sektor.
Podizanje trajnog nasada voćnjaka ulazi u prioritetni sektor voća . Kod podnošenja zahtjeva za isplatu II rate taj voćnjak mora biti upisan u Agronet i Upisnik gospodarstva koje je podnijelo zahtjev za potporu.
Nije moguće ostvariti bodove po sektoru voćarstva i po sektoru stočarstva.


2. Pitanje vezano uz kriterij odabira broj 7. Ciljevi ulaganja:
Poslovnim planom smo predvidjeli podizanje trajnog nasada lješnjaka što podrazumijeva aktivnosti kupnje zemljišta, sadnica, te ogradu oko nasada za zaštitu od divljači.
Ulaze li aktivnosti kupnje zemljišta i ograde u postotak 70 % prihvatljivog iznosa potpore se odnosi na povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva. Uzmimo za primjer da je zemljište 40 000 kn, sadnice 30 000 kn te ograda 20 000 kn, ukupno je to 90 000 što je preko 70 % prihvatljivog iznosa ulaganje koje se odnosi na povećanje ekonomske veličine.
Da li s obzirom na prethodno navedeno imamo pravo na max. broj bodova 10?

Odgovor:

Podizanje trajnog nasada i /ili kupnja stoke se odnosi na povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva. U izračunu FADN kalkulatora unijeti predviđene površine te će se iskazati povećanje ekonomske vrijednosti u odnosu na početnu.
Prema Prilogu 6 Natječaja
Povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva ( minimalno 70% prihvatljivog iznosa potpore se odnosi na povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva )


3. S obzirom da je najava natječaja 6.3.1. od strane Agencije za plaćanje predviđena za šesti mjesec 2018 godine ako se prijavimo na natječaj od LAG-a imamo li se pravo prijaviti i na natječaj od strane Agencije?
Naravno, ne mislimo dobiti sredstva od na oba natječaja što je nemoguće, već se pitanje odnosi samo na formalnu prijavu, kasnije bi se od jednog odustalo.

Odgovor:

Pod točkom 2.1 Natječaja u Napomeni stoji :
Napomena: Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja.
Isto se odnosi i na obrnuti poredak Nositelj projektne prijave koji je u postupku odabira/dodijele na LAG Natječaju , nije prihvatljiv na nacionalnom Natječaju.


4. Pod kriterij odabira Status zaposlenja korisnika nije jasno navedeno koliko bodova ostvaraju oni nositelji poljoprivrednog gospodarstva koji su neprekidno nezaposleni manje od 3 godine. Naime, ja ...(podaci poznati u redakciji) sam nositelj poljoprivrednog gospodarstva od 2003. godine, u periodu do danas sam bila samo sezonski zaposlena po nekoliko mjeseci, a zadnje dvije godine sam na zavodu za zapošljavanje o čemu i imam potvrdu HZZ-a. Od trenutka upisa u upisnik (2003. godine) kada bi zbrajali sve periode koje sam bila nezaposlena to je duže od tri godine. Da li je onda to dovoljan razlog za dobivanje maksimalnog broja bodova po navedenom kriteriju?

Odgovor:

Odgovor na Vaše pitanje nalazi se u Prilogu br. 6 Natječaja – tumačenje kriterija odabira, a glasi :
Zaposleni po osnovi sektora ulaganja;
Oni  nositelji projektne prijave  koji su:
- zaposleni ( ugovor o radu i potvrda s HZMO )  po osnovi poljoprivredne proizvodnje
-  oni koji su NEZAPOSLENI  ( nisu u radnom odnosu) ukupno  duže od 3 godine od datuma upisa u Upisnik , mogu ostvariti  10 bodova po ovom kriteriju.
Dokumentacija kojom se dokazuje:  Ugovor o radu, potvrda /HZMO/ HZZZ

Srdačan pozdrav, 
Ljubica šolić, voditeljica ureda LAG-a "Petrova Gora"

5. Da li je moguće da se radionica za mjeru 6.3.1 održi vikendom?

Odgovor:

Nije moguće održati radionicu vikendom. Plan održavanja radionica objavljen je uz Natječaj.